Qendra e Teknologjisë

Qendra e Teknologjisë e Jilin Yuantong Mineral Co, Ltd tani ka 42 punonjës dhe ka 18 teknikë profesionistë të cilët janë të angazhuar në zhvillimin dhe kërkimin e tokës diatomace, dhe ka më shumë se 20 grupe instrumentesh speciale të avancuara të testimit të diatomitit brenda dhe jashtë vendit . Artikujt e provës përfshijnë: Përmbajtjen kristalore të silikonit të produkteve të tokës diatomace, përbërjen kimike si SiO2, A12O3, Fe2O3, TiO2; shpërndarja e grimcave, bardhësia, përshkueshmëria, dendësia e lagësht, mbetjet e depistimit, plumbi, arseni dhe elementë të tjerë gjurmë të metaleve të rënda të kërkuara për sigurinë e ushqimit, joneve të tretshme të hekurit, joneve të tretshme të aluminit, vlerës së pH dhe sendeve të tjera të nevojshme për t’u testuar.

Qendra aktualisht është e vetmja "qendër e teknologjisë së ndërmarrjeve të Provincës Jilin" për kompanitë vendase të minierave dhe përpunimit të diatomiteve në Kinë.

Qendra ka kryer bashkëpunim teknik me një numër kolegësh dhe institutesh kërkimore të njohura në Kinë. Një numër i arritjeve të kërkimit shkencor janë shndërruar në një fitim të madh për kompaninë. Produktet kanë mbushur një numër aplikimesh diatomite në Kinë.